Liên khúc Giáng sinh

Các ca khúc giáng sinh vui tươi cho bạn mùa giáng sinh về.

Chương trình vĩ đại hơn

Cùng suy ngẫm về chương trình vĩ đại hơn Chúa dành cho Ma-ri và Giô-sép trong mùa giáng sinh với Mục sư Đinh Công Phu.

Kiêu bại

Kinh Thánh chép: 'Sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau'. Mời bạn xem và suy ngẫm thông điệp về sự kiêu ngạo với Mục sư Nguyễn Ngọc Tâm.

Lễ tạ ơn 2013

Lễ tạ ơn Hội Thánh Sa-ma-ri, Giô-suê, Ca-lép ngày 1/12/2013

Ứng dụng Kinh Thánh thiếu nhi miễn phí

Trải nghiệm Kinh Thánh thiếu nhi với YouVersion. Học, chơi và lớn lên trong Lời Ngài.

Nghĩ thể nào, quả thể ấy

Thỏa lòng